Back to top

Vabljeni k sodelovanju v spletni anketi za ugotavljanje ekonomskega položaja mladih

Sindikat Mladi plus je v sklopu projekta Delam, nimam za burek, ki ga financira program Erasmus+: Mladi v akciji, pripravil spletno anketo za ugotavljanje ekonomskega položaja mladih. Ciljne skupine, ki jih projekt naslavlja so dijaki in študentje, mladi brezposelni in mladi prekarni delavci in delavke.

Želijo si da bi anketa dosegla čimveč mladih, saj bodo preko rešenih anket bolje spoznali njihov položaj in prepoznali probleme, s katerimi se srečujejo. Rezultate ankete bodo uporabili pri aktivnostih zagovorništva in pri socialnem dialogu z odločevalci, predstavili pa jih bodo tudi na zaključni konferenci projekta, predvidoma v decembru.

Anketa je dostopna na spletnih povezavah: https://www.1ka.si/a/250905 in https://www.mladiplus.si/2020/02/26/anketa-ekonomski-polozaj/.