Back to top

Postopno sproščanje ukrepov na UL – covid-19

Z naslednjim tednom se na Univerzi v Ljubljani sprošča nekaj do sedaj veljavnih ukrepov, ki so bili sprejeti zaradi epidemije covid-19, še več sprostitvenih ukrepov pa je napovedanih za čas po 18. maju 2020.

Rektor UL, prof. dr. Igor Papič, je sprejel sklep, ki od ponedeljka, 11. 5. 2020, omogoča najbolj nujno izvedbo raziskovalnega dela v prostorih fakultet, če gre za obliko dela, ki je ni mogoče izvesti od doma (npr. delo v laboratorijih, delo s strojno opremo itd.). Pri tem je treba nujno upoštevati protokole za zagotavljanje varnosti pred okužbo. Za delo na Filozofski fakulteti ta sklep ne predstavlja bistvene spremembe, saj tovrstnih situacij večinoma nimamo. Če vendarle menite, da gre pri vašem raziskovalnem delu tudi za tovrstno obliko, prosimo, javite to kolegici Tanji Hribar (tajnik@ff.uni-lj.si).

 

Rektorjev sklep omogoča tudi postopno vračanje tehničnih in strokovno-administrativnih služb v prostore fakultete, kjer je to nujno potrebno. O tem se bomo individualno dogovarjali s posameznimi strokovnimi službami, napovedali pa smo že delno odprtje OHK in fotokopirnice, kjer lahko naročite skeniranje gradiva in kjer bo pozneje potekalo tudi tiskanje izpitnih pol za pisne izpite na fakulteti.

 

Upamo, da bodo epidemiološki pogoji po 18. maju 2020 vsaj delno omogočili delo v kabinetih in bo Vlada RS ob sproščanju ukrepov na različnih področjih odprla tudi fakultete, ki so z vladnim odlokom žal še vedno zaprte.

 

V upanju, da se kmalu vidimo na fakulteti, vas lepo pozdravljamo.

 

Vodstvo UL FF