Back to top

Bibliotheca Saravica v Ljubljani

Knjižnici Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je bil v začetku septembra doniran knjižnični fond Oddelka za indoevropsko primerjalno jezikoslovje in indoiranistiko Posarske univerze v Saarbrücknu. Nova, sedaj ljubljanska Bibliotheca Saravica je plod dolgoletnega posvečenega zbirateljskega dela prof. Rüdigerja Schmitta, ki v indoevropeistiki upravičeno velja za najvidnejšega strokovnjaka na področju stare iranistike, zlasti stare perzijščine, indologije in armenologije. S to izjemno in obsežno pridobitvijo se torej indoevropeistična zbirka knjižnice Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje in s tem seveda celotna Osrednja humanistična knjižnica Filozofske fakultete postavljata ob bok najimenitnejšim vodilnim študijskim in raziskovalnim knjižnicam v Evropi.  

 

Objavljeno: sept. 2018

 

 NOVO!!! Oddaljeni dostop zdaj tudi za diplomante FF

Diplomanti, ki so na FF zaključili študij in so člani OHK FF, lahko po novem uporabljajo oddaljeni dostop do e-virov. Navodila za dostop preko oddaljenega dostopa najdete tukaj.

Objavljeno: sept. 2018

 

 Baza okoljske literature in virov

Baza okoljske literature in virov - na enem mestu združuje novejšo družboslovno okoljsko produkcijo, ponuja lažji dostop in vpogled do novih znanj, posredno pa tudi dostop do informacij o strokovnjakih in raziskovalcih, ki se ukvarjajo s specifičnim okoljskim področjem! Zajeta družboslovna okoljska produkcija pristopa k reševanju okoljskih problemov. Baza zajema zaključna dela študentov (diplomske naloge, magistrske naloge, doktorske disertacije) UL; novejšo okoljsko produkcijo profesorjev; okoljsko produkcijo (strokovne monografije, zbornike, članke) fakultetnih in drugih založb ter znanstvenih revij; ter produkcijo nevladnih okoljskih organizacij.

Objavljeno: sept. 2018

 

Spremljajte nas tudi na  

 

 

 

Bibliografije raziskovalcev v slovenskem visokošolskem prostoru

Osrednja humanistična knjižnica FF, Znanstveni inštitut FF, Univerza v Ljubljani in Sekcija za visokošolske knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije vabijo na Strokovno srečanje predstavnikov raziskovalnih institucij, raziskovalcev in bibliotekarjev z naslovom Bibliografije raziskovalcev v slovenskem visokošolskem prostoru. Srečanje bo potekalo 18. junija 2015 v predavalnici 2 na Filozofski fakulteti.

Program

 18. junij 2015 - Filozofska fakulteta UL

 10.30-11.00        Registracija udeležencev

 11.00-11.20        Uvodni nagovori: prof. dr. Martin Čopič, prorektor UL, g. Davor Šoštarič, direktor IZUM, prof. dr. Predrag Novaković, prodekan FF

 11.20-13.00        Sklop 1

 • prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat (FF): Pobude za odpravo anomalij v vrednotenju raziskovalnega dela z namenom izboljšanja načel pravičnosti, transparentnosti in kakovosti objavljenih del v humanistiki in družboslovju          
 • izr. prof. dr. Miha Humar (BF): Politika vrednotenja raziskovalne uspešnosti z vidika raziskovalcev          
 • mag. Janez Jug (FDV): Vloga OSIC-ev pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti                                          
 • Anka Sollner Perdih (FF): Bibliotekarji-bibliografi med tnalom in nakovalom pri izdelavi bibliografij raziskovalcev     

Vprašanja in diskusija na obravnavane teme.

Moderatorja: doc. dr. Milan Lovenjak (OHK FF), Nataša Knap (SVK).

 13.00-13.30        Odmor

 13.30-15.30        Sklop 2

Okrogla miza z uvodnimi kratkimi predstavitvami problematike vrednotenja raziskovalne uspešnosti z vidika posameznih udeleženih inštitucij in predstavitvijo izbranih tem:

 • dr. Martin Grum (OSIC za humanistiko)
 • mag. Irena Sajovic (OSIC za naravoslovje)
 • dr. Mira Vovk-Avšič (OSIC za tehniko)
 • prof. dr. Tomaž Bartol (OSIC za biotehniko)    
 • doc. dr. Jure Dimec (OSIC za medicino)
 • Davor Šoštarič, Apolonija Zupan Marolt (IZUM)  
 • Irena Sešek (NUK) 
 • dr. Mojca Kotar (UL)  
 • prof. dr. Alenka Šauperl (FF)  

Vprašanja in diskusija na obravnavane teme. Sodelovali sta tudi predstavnici ARRS, dr. Lidija Tičar Padar, pomočnica direktorja ARRS in Mateja Gašpirc, skrbnica za humanistične vede, Sektor za raziskovalne projekte.

Moderatorka: mag. Hedvika Pavlica Kolman (SVK, OHK FF).

15.30-16.00 Zaključek srečanja.