Back to top

Legenda dostopnosti:

- prosti dostop

 - uporaba je mogoča na vseh računalnikih v knjižnici in na fakulteti, ob tem pa tudi prek oddaljenega dostopa (za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani, ki so člani OHK, NUK, CTK in drugih knjižnic na Univerzi v Ljubljani). Potrebujete uporabniško ime in geslo, ki ju dobite pri knjižničarju

  - dostopno z računalniki na lokaciji Filozofske fakultete UL

dostopno z računalniki na lokaciji Univerze v Ljubljani

 

Pri uporabi informacijskih virov upoštevajte pogoje uporabe informacijskih virov!

IME VIRA OPIS DOSTOP

L’Année philologique

 • pokriva področje grške in rimske civilizacije (klasična filologija, patristika, grška in rimska zgodovina, umetnost, arheologija z numizmatiko in epigrafiko, filozofija, religija, mitlogija, glasba, znanost),
 • specializirana bibliografska baza
 • bibliografski zapisi s povzetki

Academic Search Complete

 •  namenjena je iskanju strokovne in znanstvene literature ter branju člankov z različnih znanstvenih področij
 • pokriva področja humanistike, družboslovja, naravoslovja in tehnike.
 • obsega bibliografske podatke z abstrakti o člankih iz več kot 17.000 znanstvenih časopisov, revij, magazinov in celotna besedila člankov iz več kot 8.000 naslovov časopisov
 • besedila so na voljo od leta 1887 do danes

Baza okoljskih virov in literature

 • pokriva področje družboslovja in okoljevarstva
 • baza zajema zaključna dela študentov (diplomske naloge, magistrske naloge, doktorske disertacije) Univerze v Ljubljani, ki so v okviru Fakultete za družbene vede, Ekonomske fakultete, Pedagoške fakultete, Filozofske fakultete, Pravne fakultete, Fakultete za upravo ter Akademije za likovno umetnost in oblikovanje nastala v obdobju 2010–2018
 • zajema novejšo okoljsko produkcijo mentorjev zaključnih del študentov omenjenih fakultet
 • zajema okoljsko produkcijo (strokovne monografije, zbornike, članke) fakultetnih in drugih založb ter znanstvenih revij
 • zajema produkcijo nevladnih okoljskih organizacij

Communication & Mass Media Complete

 • bibliografska zbirka je namenjena pregledu strokovne literature, povezane s komunikacijami in mediji
 • Vključuje bibliografske zapise za več kot 620 revij. V celotnem besedilu lahko preberemo okoli 500 revij (približno polovica brez omejitve dostopa do najnovejših letnikov)

CAIRN
 • Prostodostopna zbirka francoskih znanstvenih revij in elektronskih knjig s področja humanistike in družboslovja v angleškem in francoskem jeziku

DBPIA

 • področje delovanja družboslovje in humanistika, naravoslovje, inženirstva, medicine, umetnosti in športa
 • vljučuje preko 2.000 korejskih akademskih časopisov z več kot 2 milijonoma prispevkov
 • možnost iskanja tudi po elektronskih knjigah in številnih drugih akademskih prispevkih
 • vključuje tudi vire v angleškem jeziku, objavljeni v Koreji.
 • jezik – angleščina, korejščina
 • dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK

DOAJ - Directory of Open Access Journals

 • vsebuje okrog 12.000 prosto dostopnih revij z vseh področij znanosti, medicine, družbenih ved in humanistike

Emerald Premier

 •  zbirka vseh naročniških revij založnika Emerald Publishing

 • vsebuje 308 revij, v katerih je več kot 200.000 prispevkov s področja ekonomije, trženja, logistike, strojništva, izobraževanja, informacijskih ved, turistike, organizacijskih ved, zdravstva in okoljskih ved

 • Ugodnosti pri objavljanju v revijah založnika Emerald: zlati odprti dostop in zeleni odptrti dostop

ERIC

 • pokriva področje vzgoje in izobraževanja
 • specializirana bibliografska baza
 • bibliografski zapisi in povezave do celotnih besedil iz 980 časopisov, raziskovalnih in tehničnih poročilih, prispevkih z konferenc, knjigah, disertacijah, besedila "ERIC Digests" itn. od leta 1966 dalje

 

Europeana

 • služi za iskanje knjižničnega gradiva in dostop do digitaliziranega gradiva v evropskih nacionalnih knjižnicah
 • omogoča dostop do več kot 50 milijonov digitaliziranih enot – knjig, glasbe, umetnin in več – z orodji za iskanje in filtriranje

Gallica

 • pokriva področje francoske umetnosti, znanosti in zgodovine
 • omogoča iskanje, branje in ogled digitaliziranih knjig, serijskih publikacij, slikovnega gradiva, zvočnih posnetkov z območja Francije oz. so bili objavljeni v francoskem jeziku
 • obsega preko 90.000 digitaliziranih knjig in serijskih publikacij, 80.000 enot slikovnega gradiva, zvočne posnetke itn.
 • jezik - francoščina

 

 

 

De Gruyter Online

 • pokriva področje biologije, kemije, geografije, zgodovine, prava, bibliotekarstva in informacijske znanosti, jezikoslovja, literature, matematike, fizike, medicine, filozofije, teologije, religiologije, politologije, ekonomije in sociologije
 • vsebuje 240 naročniških revij založnika De Gruyter
 • jezik – angleščina in nemščina

Gun Regulation and Legislation in America

 • zbirka pokriva področje regulacije oziroma omejevanja dostopa do strelnega orožja v Združenih državah Amerike

 

HRČAK

 • portal hrvaških znanstvenih in strokovnih časopisov s prostim dostopom s področja naravoslovja, tehnike, zdravstva, družboslovja, humanistike, umetnosti

IMF eLibrary

 • vsebuje knjige, serijske publikacije in statistike s področja ekonomije, ki jih objavlja Mednarodni denarni sklad

JSTOR

 • JSTOR (Journal Storage) ponuja dostop do več kot 12 milijonov akademskih člankov, knjig in primarnih virov z različnih področij
 • poudarek je predvsem na starejših letnikih časopisov, tako da so pogosto na voljo od začetka njihovega izhajanja

KRPIA

 • pokriva področje literature, ekonomije, poslovanja, teologije, prava, administracije, umetnosti, inženirstva in naravoslovja
 • omogoča dostop do terminoloških slovarjev, zgodovinskih zapisov, biografskih slovarjev, klasičnega gradiva za korejske študije, raziskovalnih člankov, izvirnih literarnih besedil in multimedijskih virov korejske kulture in umetnosti
 • jezik - korejski

 

LLBA-Linguistics and Language Behavior Abstracts

 • pokriva področje lingvistike in sorodnih ved
 • specializirana bibliografska baza
 • bibliografski zapisi s povzetki

Literature Resource Center

 • Literature Resource Center služi za iskanje znanstvene literature in besedil člankov s področja literarnih ved, biografskih in kritičnih esejev o avtorjih, bibliografij in vsebin del, izbranih spletnih mest ter portretov
 • obsega besedila člankov iz več kot 370 znanstvenih časopisov in besedila iz več kot 420 referenčnih del
 • vključuje MLA International Bibliography, ki obsega bibliografske podatke o člankih iz 3800 znanstvenih časopisov, knjig, poglavij iz knjig, disertacij in knjižnih zbirk od leta 1926 dalje

MasterFILE Premier

 • obsežna referenčna zbirka, vsebuje literaturo iz različnih področij kot so ekonomija, zdravje, izobraževanje, kultura in znanost

 • omogoča dostop do več kot: 1.600 celotnih besedil v revijah in časopisih, 400 referenčnih knjig, 55.000 dokumentov iz primarnih virov in 1.8 milijona enot slikovnega gradiva (fotografije, zemljevidi in zastave).

MLA International Bibliography

 • pokriva področje literarnih ved, jezikoslovja in etnologije (folklora)
 • specializirana bibliografska baza, je podzbirka Literature Resource Center.
 • bibliografski podatki, povzetki, celotna besedila
 • dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL, ki so člani knjižnic UL in CTK ter vse člane NUK

Oxford Journals Online

 • zbirka je namenjena iskanju in branju celotnih besedil člankov iz 291 kakovostnih revij založnika Oxford University Press.
 • pokriva različna področja medicine, bioloških znanosti, matematike in fizike, prava, humanistike ter družboslovja
 • revije so tekoče dostopne od leta 1996 oziroma kasneje, če so začele izhajati po tem letu

Proquest Dissertations Theses-A&I

 • pokriva vsa področja znanosti
 • najobsežnejša zbirka doktorskih in magisterskih disertacij v svetovnem merilu
 • bibliografski podatki in celotna besedila

Open Edition Journals

 • pokriva področje humanistike in družboslovja
 • obsega 450 spletnih publikacij
 • jezik - francoščina

SAGE Journals Online
 • SAGE Journals Online (Paket SAGE Premier - verzija 2016) je namenjena iskanju strokovne in znanstvene literature ter branju člankov s področij družbenih ved in humanistike, medicine, tehnike in naravoslovja
 • obsega bibliografske podatke z abstrakti in besedila člankov iz prek 800 časopisov

Science Direct
 • zbirka enega najpomembnejših svetovnih založnikov e-revij
 • pokriva vsa strokovna področja s poudarkom na naravoslovju, tehniki in medicini
 • uporabniki Univerze v Ljubljani imajo dostop do naslovov revij iz t. i. Freedom Collection, ki vsebuje skoraj vse revije servisa ScienceDirect - cca. 2.000 naslovov
 • naročene revije so dostopne od leta 1995 dalje oz. od leta, ko je bilo sklenjeno naročilo z dodatnimi petimi predhodnimi letniki
 • nenaročeni naslovi so dostopni za zadnjih pet let (tekoči letnik in štirje predhodni)
 • poleg tega lahko uporabniki UL dostopajo do približno 780 izbranih naslovov e-knjig, treh zbirk Advances in Applied Mechanics, Advances in Computers in Advances in Heat Transfer ter 9 priročnikov Comprehensive Composite Materials, Encyclopedia of Energy, Encyclopedia of Information Systems, Encyclopedia of Materials Science & Technology (EMSAT), Encyclopedia of Vibration, Comprehensive Microsystems, Encyclopedia of Biological Chemistry, Encyclopedia of Food Microbiology in Encyclopedia of Food Sciences and Nutrition

Slavery in America and the World: History, Culture & Law 

 • zbirka vsebuje ključne pravne dokumente o suženjstvu v Združenih državah Amerike in v angleško govorečem svetu

Slovarske in besedilne zbirke ZRC SAZU

 • pokriva področje slovenskega jezika in jezikoslovja
 • podatkovne zbirke slovarjev in besedil

SpringerLink
 • obsega dostop do skoraj 2.500 znanstvenih in strokovnih revij ter preko 33.000 knjig različnih založb, združenih v skupini Springer Science+Business Media, katere temelj predstavljata založbi Springer-Verlag in Verlag Kluwer Academic Publishers
 • pokrivajo različna strokovna področja: biomedicinske, naravoslovne in tehnične vede, poslovne vede in ekonomijo, humanistiko, psihologijo, sociologijo, pravo itd.
 • večina celotnih besedil člankov iz e-revij je dostopna od leta 1997 dalje, s februarjem 2005 pa servis po posameznih strokovnih področjih postopoma dopolnjujejo s prostim dostopom do bibliografskih podatkov z izvlečki člankov od začetka izhajanja revij dalje
 • dostopna celotna besedila knjig (prikaz in pregledovanje po poglavjih), ki so izšle v angleškem jeziku po letu 2005

Taylor&Francis Online

 • multidisciplinarna zbirka istoimenskega založnika, ki omogoča iskanje in prebiranje celotnih besedil člankov iz skoraj 1.900  elektronskih revij
 • revije pokrivajo  področja bibliotekarstva in informacjskih znanosti, ekonomije, veterine, verstev, umetnosti, gradbeništva, arhitekture, politologije, izobraževanje, sociologije, biologije, psihologije, matematike, kemije, fizike itn.
 • celotna besedila so dostopna večinoma od leta 1997

Ulrich's Periodicals Directory

 • osrednja podatkovna zbirka, ki omogoča iskanje raznovrstnih podatkov o serijskih publikacijah (preko 300.000 naslovov)
 • pokriva različna področja