Back to top

Legenda dostopnosti:

 - prosti dostop

 - uporaba je mogoča na vseh računalnikih v knjižnici in na fakulteti, ob tem pa tudi prek oddaljenega dostopa (za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani, ki so člani OHK, NUK, CTK in drugih knjižnic na Univerzi v Ljubljani). Potrebujete uporabniško ime in geslo, ki ju dobite pri knjižničarju

 - dostopno z računalniki na lokaciji Filozofske fakultete UL

 - dostopno z računalniki na lokaciji Univerze v Ljubljani

 

IME VIRA OPIS DOSTOP
Slovarji AMEBIS (CTK)
 • najpomembnejši slovarji ter jezikovni priročniki DZS in ZRC SAZU
 • Slovenski pravopis 2001 - Slovar slovenskega knjižnega jezika - Veliki angleško-slovenski slovar - Slovensko-angleški slovar - Angleško-slovenski poslovni slovar - Slovensko-angleški poslovni slovar– Angleško-slovenski pravni slovar – Slovensko-angleški pravni slovar - Veliki nemško-slovenski slovar - Veliki slovensko-nemški slovar - Nemško-slovenski poslovni slovar - Slovensko-nemški poslovni slovar - Tehniški metalurški slovar (slovensko-angleško-nemški) – Nemško-slovenski avtomobilistični slovar - Veliki italijansko-slovenski slovar - Francosko-slovenski slovar - Slovensko-francoski slovar – Špansko-slovenski slovar – Slovensko-španski slovar
 • dostop omogoča CTK

Brill’s Encyclopaedia of the Neo-Latin World Online 

 • obsežen referenčni elektronski vir
 • sledi zgodovini in širokemu kulturnemu vplivu novoveške latinščine, ki izvira iz italijanske renesanse in traja vse do moderne dobe
 • vsebuje prispevke uglednih mednarodnih znanstvenikov in raziskuje vse vidike t.i. civiliziranega sveta: od literature in prava do filozofije in znanosti.
 • Enciklopedija je sestavljena iz dveh delov: Macropaedia (vsebuje obsežna in izčrpna gesla, ki so razdeljena v 12 tematskih sklopov: Language and Education, Latin and the Sciences, History of Neo-latin Studies itd.) in Micropaedia (vsebuje 150 krajših gesel (Atheism, The Greek Anthology, Neo-Latin Literature ...)
 • vsa gesla so opremljena z referencami, ki bralca usmerjajo na dodatno literaturo

Credo Online Reference Service, Academic Core Collection

 • referenčna zbirka 600 različnih del (atlasov, slovarjev, enciklopedij, priročnikov, biografskih leksikonov itn.) z različnih strokovnih področij (filozofija, glasba, geografija, jezikoslovje, likovne umetnosti, medicina, naravoslovje, pravo, psihologija, sociologija, tehnika, verstva, zgodovina itn.) številnih založnikov, med njimi tudi Cambridge University Press, Elsevier, Routledge, SAGE, Wiley-Blackwel itn

Encyclopedia Britannica Online Academic Edition

 • vsebuje celotno vsebino tiskane izdaje enciklopedije z več kot 108.000 članki, 35.000 slikami, ilustracijami, Merriam-Webster's Collegiate Dictionary in Thesaurus z več kot 550.000 gesli, Year in Review (pregled dogodkov v posameznem letu), 4.000 video in zvočnih posnetkov, atlas sveta, časovni trak, celotna besedila 220 klasičnih del 140 avtorjev, 20 tematsko obdelanih področij (npr. Titanik, profili 300 pomembnih žena, Nobelovi nagrajenci itn.), 4.000 citatov slavnih ljudi, osnovne in statistične podatke o državah sveta, ki jih je možno medsebojno primerjati

 

The Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online
 • enciklopedični elektronski vir založnika Brill
 • ponuja celovit pregled jezikov slovanske jezikovne skupine ter prikazuje različne načine preučevanja tega področja v preteklosti in danes
 • bravnava vse pomembnejše vidike slovanske jezikovne skupine od njenega indoevropskega izvora do današnjih dni, upošteva pa tudi interakcije slovanskih jezikov z drugimi jeziki
 • vsebine v zbirki so prispevali tudi slovenski avtorji oz. avtorji slovenskih institucij: Donald Reindl, Luka Repanšek, Marko Jesenšek, Marko Snoj, Matej Šekli, Mladen Uhlik in Simona Klemenčič

IATE - Inter Active Terminology for Europe

 • večjezikovni slovar strokovnih izrazov, ki se pojavljajo v predpisih, priporočilih in ostalih dokumentih Evropske unije. Zagotavlja prevod v 24 jezikov članic evropske skupnosti,  Več...

 

 

Kindlers Literatur Lexikon

 •  obsega 18.000 del svetovne književnosti od začetkov do sedanjosti
 • v člankih so vsebine, literarne študije, literatura o delih in življenjepisi avtorjev
 • članki so razvrščeni po abecednem vrstnem redu avtorjev ali naslovih del neznanih avtorjev
 • za več informacij o delu uporabite Informationen zum Werk

 

 

Nachschlage.net (Kritisches Lexikon zur Gegenwartsliteratur-KLG)

 • sestavlja ga več del: Kritisches Lexikon zur Gegenwartsliteratur-KLG, Kritisches Lexikon zur fremdsprachigen Gegenwartsliteratur, Komponisten der Gegenwart, Lexikon der Illustration
 • lahko iščemo v skupnem iskalniku po vseh delih ali pa izberemo samo eno
 • KLG je temeljno referencno delo za študij sodobne nemške književnosti
 • obsega članke o skoraj 650 avtorjih
 • vključuje avtorje, katerih poglavitna dela so izšla po letu 1945 oziroma so začela vplivati po tem letu
 

New Pauly Online

Brill's New Pauly

 • angleška izdaja nemškega Der Neue Pauly 
 • enciklopedični akademski informacijski vir, ki pokriva stari vek
 • vključuje geselske članke o grški in rimski antični kulturi, o njihovih interakcijah s semitsko, keltsko, germansko in slovansko kulturo ter o Judih, krščanstvu in islamu v tem obdobju
 • ponuja pregled nad zgodovino raziskav o vplivu antike in procesu reinterpretacije ter prevrednotenja dediščine starega veka
 • predstavlja tradicionalne in nove zgodovinske raziskave, v katerih združuje dognanja vodilnih strokovnjakov
 • besedila spremljajo slike, angleška izdaja vsebuje tudi posodobljene sezname bibliografskih referenc
 • jezik – angleščina, francoščina, nemščina, iskanje je mogoče v angleškem in v nemškem jeziku
 • sestavljajo ga tudi dodatki k zbirki: 
 • New Pauly Supplements I:
  • Chronologies of the Ancient World - Names, Dates and Dynasties
  • Dictionary of Greek and Latin Authors and Texts
  • Historical Atlas of the Ancient World
  • The Reception of Myth and Mythology
  • The Reception of Classical Literature
  • History of Classical Scholarship - A Biographical Dictionary
  • Herrscherchronologien der antiken Welt: Namen, Daten, Dynastien
  • Geschichte der antiken Texte: Autoren- und Werklexikon
  • Historischer Atlas der antiken Welt
  • Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte: Register zu den Bänden 13-15/3 des Neuen Pauly
  • Mythenrezeption: Die antike Mythologie in Literatur, Musik und Kunst von den Anfängen bis zur Gegenwart
  • Geschichte der Altertumswissenschaften: Biographisches Lexikon
  • Die Rezeption der antiken Literatur
 • New Paully Supplements II:
  • Figures of Antiquity and their Reception in Art, Literature and Music
  • The Reception of Antiquity in Renaissance Humanism
  • The Early Mediterranean World, 1200 - 600 BC
  • History and Culture of Byzantium
  • Historische Gestalten
  • Renaissance-Humanismus
  • Frühgeschichte der Mittelmeerkulturen
  • Byzanz

Oxford Art Online (Grove Art)

 • temeljna enciklopedija umetnosti
 • omogoča simultano iskanje po več refrenčnih delih hkrati: Grove Art Online, the Benezit Dictionary of Artists, the Encyclopedia of Aesthetics, The Oxford Companion to Western Art, and The Concise Oxford Dictionary of Art Terms
 • pokriva slikarstvo, kiparstvo, arhitektura ter tudi dekorativne umetnosti - keramika, steklo, notranje oblikovanje

Oxford English Dictionary Online (OED)

 • najpomembnejši in najobsežnejši slovar angleškega jezika
 • Obsega 600.000 besed in vključuje etimologijo besed, primere uporabe, izgovorjavo itn.  
 • vključen je tudi zgodovinski tezaver (Historical Thesaurus of the OED)
 • dopolnjuje se na tri mesece

 

 

Fran

 • slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU