Back to top

 

Osrednja humanistična knjižnica Filozofske fakultete

Osrednja humanistična knjižnica Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (OHK FF) je največja univerzitetna knjižnica, sestavljena iz 18 oddelčnih knjižnic, ki so razpršene po vsej stavbi FF. Je tudi tretja največja knjižnica v Sloveniji.

 

Zgodovina OHK

Zgodovina OHK

 

Organizacija OHK FF

Osrednja humanistična knjižnica (v nadaljevanju besedila OHK) je organizacijska enota Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju besedila FF), ki združuje oddelčne knjižnice FF. Je visokošolska knjižnica, ki podpira študijski in raziskovalni proces. Svojo dejavnost izvaja predvsem za študente, visokošolske učitelje in druge visokošolske delavce in deluje v skladu z Etičnim kodeksom slovenskih knjižničarjev (1995).

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Osrednje humanistične knjižnice Filozofske fakultete v Ljubljani

Svet OHK

Knjižnični svet OHK 

Delovne skupine

 

Zaposleni v OHK FF

Ime in priimek

Knjižnica

E-naslov

Telefon

Darinka Baraga

azijske študije

darinka.baraga@ff.uni-lj.si

(01) 241 1450

Marjana Benčina

anglistika

marjana.bencina@ff.uni-lj.si

(01) 241 1350

asist. Živa Borak klasična filologija ziva.borak@ff.uni-lj.si (01) 241 1420

mag. Maja Božič

zgodovina

maja.bozic@ff.uni-lj.si

(01) 241 1200

dr. Alojz Cindrič

sociologija

alojz.cindric@ff.uni-lj.si

(01) 241 1122

Urša Černič

pedagogika

ursa.cernic@ff.uni-lj.si

(01) 241 1148

Neja Čop

anglistika

neja.cop@ff.uni-lj.si

(01) 241 1350

dr. Martina Frelih (začasno odsotna)

geografija

martina.frelih@ff.uni-lj.si

(01) 241 1234

Peter Grum

muzikologija

peter.grum@ff.uni-lj.si

(01) 241 1440

Mihaela Hudelja

etnologija

mihaela.hudelja@ff.uni-lj.si

(01) 241 1584

Saša Jontez

geografija

sasa.jontez@ff.uni-lj.si

(01) 241 1234

mag. Ana Juvančič Mehle

primerjalno jezikoslovje

ana.mehle@ff.uni-lj.si

(01) 241 1430

Tina Kavšek

psihologija

tina.kavsek@ff.uni-lj.si

(01) 241 1176

Marko Kitin

filozofija,

umetnostna zgodovina

marko.kitin@ff.uni-lj.si

(01) 241 1116

(01) 241 1220

mag. Jakob Klemenčič

umetnostna zgodovina

jakob.klemencic@ff.uni-lj.si

(01) 241 1220

Ida Knez Račič

geografija

ida.knezracic@ff.uni-lj.si

(01) 241 1250

dr. Seta Knop

primerjalna književnost

seta.knop@ff.uni-lj.si

(01) 241 1383

mag. Ana Marija Lamut

zgodovina

anamarija.lamut@ff.uni-lj.si

(01) 241 1200

mag. Maja Lipužič

anglistika

maja.lipuzic@ff.uni-lj.si

(01) 241 1350

doc. dr. Milan Lovenjak

vodja OHK

milan.lovenjak@ff.uni-lj.si

(01) 241 1180

Lucija Miklič Cvek

geografija

lucija.mikliccvek@ff.uni-lj.si

(01) 241 1250

Kristina Pegan Vičič

anglistika

kristina.pegan-vicic@ff.uni-lj.si

(01) 241 1352

Anka Polajnar

slavistika

anka.polajnar@ff.uni-lj.si

(01) 241 1300

Marjeta Prelesnik Drozg

romanistika

marjeta.prelesnik-drozg@ff.uni-lj.si

(01) 241 1188

Kristina Pritekelj

slavistika

kristina.pritekelj@ff.uni-lj.si

(01) 241 1300

Andreja Puc

slavistika

andreja.puc@ff.uni-lj.si

(01) 241 1300

Zala Rott Dali (začasno odsotna)

klasična filologija

zala.rott@ff.uni-lj.si

(01) 241 1420

Urška Skalicky

slavistika

urska.skalicky@ff.uni-lj.si

(01) 241 1300

Anka Sollner Perdih

slavistika

anka.sollner-perdih@ff.uni-lj.si

(01) 241 1302

mag. Barbara Šatej

zgodovina

barbara.satej@ff.uni-lj.si

(01) 241 1200

Marjetka Ščelkov

filozofija

marjetka.scelkov@ff.uni-lj.si

(01) 241 1116

Metka Šorli

romanistika

metka.sorli@ff.uni-lj.si

(01) 241 1400

Tanja Šulak

pedagogika

tanja.sulak@ff.uni-lj.si

(01) 241 1148

Franc Saša Šumi

umetnostna zgodovina

saso.sumi@ff.uni-lj.si

(01) 241 1220

asist. dr. Katarina Švab bibliotekarstvo katarina.svab@ff.uni-lj.si (01) 241 1380

Danijela Udovič

arheologija

danijela.udovic@ff.uni-lj.si

(01) 241 1538

Milena Vukić

psihologija

milena.vukic@ff.uni-lj.si

(01) 241 1186

Mojca Žaberl

sociologija,

geografija

mojca.zaberl@ff.uni-lj.si

(01) 241 1123

(01) 241 1234

Damjana Žbontar Furlan

etnologija

damjana.zbontarfurlan@ff.uni-lj.si

(01) 241 1528

dr. Urška Žugelj psihologija urska.zugelj@ff.uni-lj.si (01) 241 1176