Back to top

 

Medknjižnična izposoja

Naslov: Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

Lokacija: soba 518 (5. nadstropje)

Telefon: (01) 241 1392 

Telefax: (01) 425 93 37

Elektronska pošta: illfflj@ff.uni-lj.si 


 

Medknjižnična izposoja iz drugih knjižnic

Preko medknjižnične izposoje si člani OHK (fizične in pravne osebe) lahko naročite knjige, fotokopije člankov in članke v elektronski obliki. Naročilo lahko oddate:

 

Filozofska fakulteta UL

Osrednja humanistična knjižnica

Medknjižnična izposoja

Aškerčeva 2

1000 Ljubljana

 

Preklic ni možen za naročila, poslana v tujino, in za gradivo, ki je že v procesu pošiljanja. Gradivo prevzamete in vrnete osebno v izposojno – informacijsko službo (soba 37) v času uradnih ur med 11.00 – 13.00 uro oz. po dogovoru. Če gradiva ne prevzamete, niste oproščeni plačila stroškov.

 

Rok dobave

Običajni rok dobave je 2 do 5 dni, za gradivo iz tujine od 7 do 14 dni. O prispelem gradivu vas obvestimo.

 

Izposojevalni rok

Izposojevalni rok določa knjižnica dobaviteljica in se načeloma ne podaljšuje.

 

Cena

Stroške izposoje (in morebitno poštnino) po veljavnem ceniku OHK FF poravnate z gotovino ob prejemu gradiva. Zaposleni na FF lahko stroške poravnate iz svojih raziskovalnih sredstev.

 

 

Medknjižnična izposoja iz fondov OHK

Če niste član OHK FF, si s posredovanjem knjižnice, v katero ste včlanjeni, lahko preko medknjižnične izposoje iz fondov OHK naročite knjige, fotokopije člankov in članke v elektronski obliki.

Knjižnica naročilo odda:

Gradivo izposojamo oz. posredujemo v skladu s Pravilnikom OHK FF ter Zakonom o varstvu avtorske in sorodnih pravic.

Iz fondov OHK FF ne posredujemo:

  • gradiva iz posebnih zbirk
  • čitalniškega gradiva
  • drugega gradiva z omejitvami izposoje

 

Rok dobave

Običajni rok dobave je 2 do 5 dni.

 

Izposojevalni rok

Izposojevalni rok določi oddelčna knjižnica in se ga praviloma ne podaljšuje.

 

Cena

Stroške izposoje po ceniku OHK FF poravnate v knjižnici, preko katere ste izposodili gradivo.