Back to top

KONTAKT

Andraž Magajna

Tel.: (01) 241 15 84

E-pošta: andraz.magajna@ff.uni-lj.si

 

Uradne ure:

Vsak delovni dan od 10.00 do 13.00.

 

Dosegljivost:

Vsak delovni dan med 7.00 in 14.30.

 

Lokacija: Zavetiška 5, soba 11

 

Etnološki informacijski laboratorij je referenčna zbirka etnografskega gradiva, ki zajema tekstovno (rokopisno, dokumentarno in tiskano), slikovno, zvočno in filmsko gradivo.

Etnografska zbirka Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo je začela nastajati že leta 1956, ko je prof. Vilko Novak v okviru pedagoškega in raziskovalnega dela začel ustvarjati fototečno in diatečno zbirko.

Del etnografske zbirke je tudi EtnoInfoLab, ki je začel nastajati leta 2006. Vsebuje popis zbirk s podatki, ki pokrivajo celotno slovensko in slovensko etnično zamejsko območje, Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Makedonijo, in pokrivajo teme iz materialne, družbene in duhovne kulture, ter predstavlja časovno obdobje od konca 19. stoletja do danes.

Etnografsko gradivo je bilo zbrano in se še zbira v okviru terenskega dela, ki poteka v okviru nekaterih študijskih predmetov (pedagoško delo), raziskovalnih taborov, etnoloških, antropoloških delavnic in raziskovalnih projektov in programov (znanstvenoraziskovalno delo), ki jih izvajajo učitelji, asistenti, raziskovalci in zunanji sodelavci oddelka. Etnografska dokumentacija po svoji  vsebini predstavlja tudi informacijsko osnovo za nadaljnja raziskovanja in izobraževanja.