Back to top

KONTAKT

Franc Saša Šumi

Tel: (01) 241 12 20

E-pošta: saso.sumi@ff.uni-lj.si

 

Uradne ure:

Vsak delovni dan od 10.00 do 13.00,

sreda tudi od 15.00 do 17.00.

 

Dosegljivost:

Vsak delovni dan med 9.00 in 14.00.

 

Lokacija: soba 339

 

Zbirka slikovnega gradiva (mape s slikovnimi reprodukcijami in drugo nevezano slikovno gradivo) je del knjižničnega fonda knjižnice Oddelka za umetnostno zgodovino. Obsega okoli 300 enot gradiva in se sproti dopolnjuje. Posebnosti zbirke so tudi mape večjih formatov. Gradivo omogoča uporabnikom natančnejši študij umetniških del. Gradivo ni v prostem pristopu. Zaradi občutljivosti je uporabnikom omogočen vpogled le v oddelčni čitalnici.

Iconotheca Valvasoriana je faksimilirana, znanstveno-kritično obdelana vezana grafična zbirka Janeza Vajkarda Valvasorja, ki vsebuje grafike, risbe in akvarele nemških, avstrijskih, italijanskih, angleških, francoskih, nizozemskih in flamskih mojstrov 15., 16. in 17. stoletja. Zbirko je knjižnici Oddelka za umetnostno zgodovino podaril vodja projekta, urednik in oblikovalec Lojze Gostiša. Gradivo ni v prostem pristopu.