Back to top

KONTAKT

Dr. Martina Frelih

Tel: (01) 241 12 34

E-pošta: martina.frelih@ff.uni-lj.si

 

Uradne ure:

Vsak delovni dan od 11.00 do 13.00, sreda tudi od 15.00 do 17.00.

 

Dosegljivost:

Vsak delovni dan med 9.00 in 14.00.

 

Lokacija: soba 219a

 

Kartografska zbirka knjižnice Oddelka za geografijo FF zbira, hrani, obdeluje in posreduje atlase, karte vseh vrst, med drugim stenske karte, temeljne topografske načrte in topografske karte različnih izdaj in tehnik, geološke, pedološke, vegetacijske karte, avtokarte in načrte mest za Slovenijo, Evropo in svet, različne vrste preglednih kart, prosojnic itd. V letu 2019 je obsegala 44.746 enot. Posebnost zbirke so stare avstrijske karte v merilu 1:25.000, kjer je relief prikazan s črtkami.

Že od začetka je kartografska zbirka del knjižnice oddelka za geografijo, ki je nastala z ustanovitvijo Geografskega inštituta leta 1920.

Gradivo ni v prostem pristopu.

Individualnemu študiju je namenjenih pet čitalniških mest.