Back to top

KONTAKT

Dr. Seta Knop

Tel: (01) 241 13 82

E-pošta: seta.knop@ff.uni-lj.si

 

Uradne ure:

Vsak delovni dan od 11.00 do 13.00,

sreda tudi od 15.00 – 17.00

 

Dosegljivost:

Vsak delovni dan med 9.00 in 14.00.

 

Lokacija: soba 422

 

Dušan Pirjevec (1921–1977) je bil karizmatični profesor na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo, kjer je predaval od leta 1963 naprej. Z literarno vedo se je začel ukvarjati šele po vojni, med katero je dejavno sodeloval v partizanskem gibanju; po diplomi leta 1952 je bil sodelavec Inštituta za literarne vede pri SAZU, leta 1961 pa je doktoriral s tezo Ivan Cankar in evropska dekadenca ter simbolizem. V slovensko komparativistiko je vnesel popolnoma nov, filozofsko zasnovan pristop in prek študija strukturalizma, fenomenologije, ontologije in hermenevtike razvil izvirno teorijo in zgodovino evropskega in slovenskega romana. Njegova predavanja so množično obiskovali tudi študenti drugih oddelkov in celo fakultet.

Knjižna zapuščina prof. Pirjevca obsega okrog 500 enot, oddelku pa jo je leta 2013 podarila njegova hči Alenka (Nika) Pirjevec. Večinoma gre za knjige v francoščini in nemščini, vse so obdelane v sistemu Cobiss; čeprav so postavljene na ogled v posebni omari v hodniku, so vključene v redni knjižnični fond in si jih je mogoče izposojati na dom. Gradivo je razdeljeno na štiri tematske sklope, poleg literarne vede je najbolj zastopana prav filozofiji, v njej pa pripada posebno mesto zbirki Phaenomenologica.