Back to top

KONTAKT

Dr. Seta Knop

Tel: (01) 241 13 82

E-pošta: seta.knop@ff.uni-lj.si

 

Uradne ure:

Vsak delovni dan od 11.00 do 13.00,

sreda tudi od 15.00 – 17.00

 

Dosegljivost:

Vsak delovni dan med 9.00 in 14.00.

 

Lokacija: soba 422

 

Evald Koren (1930–2013) je bil dolgoletni profesor na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo, kjer je predaval od leta 1963 do upokojitve. Ukvarjal se je z literarno zgodovino, s primerjavami med slovensko književnostjo in drugimi evropskimi književnostmi, zlasti v obdobju realizma in naturalizma, z literarno retoriko in teorijo metafore, verzologijo in prevodoslovjem. 

Knjižna zapuščina prof. Korena obsega okrog 3200 enot, oddelku jo je zapustil v oporoki. Več kot dve tretjini knjig je v nemščini, sledijo jim knjige v francoščini. Zbirka je za literarno vedo zelo dragocena, saj je prof. Koren redno spremljal in tudi nabavljal tujo literaturo s svojega področja; omenimo samo revijo Les cahiers naturalistes (ki izhaja od leta 1955 naprej) in kot kurioziteto 37 različnih prevodov Flaubertove Madame Bovary. Knjižna zapuščina je sicer popisana, ni pa še vnesena v Cobiss; ker je zbirka še v urejanju, izposoja trenutno še ni mogoča.