Back to top

KONTAKT

Živa Borak

Tel: (01) 241 14 20

E-pošta: ziva.borak@ff.uni-lj.si

 

Uradne ure:

Vsak delovni dan od 11.00 do 13.00,

Sreda tudi od 15.00 – 17.00

 

Dosegljivost:

Vsak delovni dan med 9.00 in 14.00.

 

Lokacija: soba 344

 

Akad. prof. dr. Primož Simoniti, slovenski filolog, prevajalec, literarni zgodovinar in akademik se je rodil decembra 1936. leta na Golniku in umrl 17. julija 2018.  Simoniti je 1959 diplomiral in 1978 doktoriral ter nato tudi deloval na Oddelku za klasično filologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Od 1967 je tam predaval, od 1987 kot redni profesor za latinski jezik in književnost s posebnim poudarkom na srednje- in novolatinsko obdobje na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Bil je tudi predstojnik oddelka za klasično filologijo, predsednik Društva za antične in humanistične študije Slovenije ter 6 let tudi predsednik Slovenske matice (1988-94). V Narodni in univerzitetni knjižnici je odkril preko štirideset do tedaj neznanih inkunabul. Sestavil je bibliografijo filozofskih rokopisov v NUK in bibliografijo slovenskih latiničnih tiskov do leta 1848.

Simonitijeva knjižnica je popisana in se postopoma inventarizira. Obsega ok. 150 enot. Vsebinsko pokriva dela in študije s področja klasične antike, zlasti romanopisje, govorništvo in (Livijevo) zgodovinopisje, pomemben del zbirke pa pokriva tudi področje srednjeveške in humanistične latinščine. Zbirka je v dostopna v knjižnici Oddelka za klasično filologijo.