Back to top

KONTAKT

Marjetka Ščelkov

Tel: (01) 241 11 16

E-pošta: marjetka.scelkov@ff.uni-lj.si

 

Uradne ure:

Vsak delovni dan od 11.00 do 13.00.

 

Dosegljivost:

Vsak delovni dan med 9.00 in 14.00.

 

Lokacija: soba 439

 

Bila je zasebna knjižnica prof. dr. Alexiusa von Meinonga iz Gradca (Avstrija). Alexius Meinong Ritter von Handschuchsheim (17. julij 1853 – 27. november 1920) je bil avstrijski filozof in realist, znan po svoji edinstveni ontologiji. Prispeval je tudi k filozofiji uma in teoriji vrednosti. Po njegovi smrti je bila osebna knjižnica leta 1921 odkupljena ter zaupana v varstvo njegovemu učencu doc. dr. Francetu Vebru, ki je bil predavatelj v Seminarju za filozofijo na Univerzi v Ljubljani – ustanovljeni leta 1919. Meinongova knjižnica je tako obogatila filozofski knjižnični fond, knjižno gradivo je bilo referenčno in vsestransko za takratno obdobje.

Za poznavalce in raziskovalce Meinongove misli pa je zanimivo tudi danes, čeprav je nekaj gradiva v gotici. Knjižnica obsega 2387 enot monografskega gradiva in 346 letnikov periodičnega gradiva. Zbirka je dostopna zgolj v čitalnici knjižnice Oddelka za filozofijo.                                                                                                                                                                                                                  

Več informacij o knjižnici je v publikaciji Meinongova knjižnica v Ljubljani = Die Meinong-Bibliothek in Ljubljana, avtorice mag. Ane Juvančič Mehle iz leta 1998, ki vsebuje tudi katalog Meinongove knjižnice (COBISS.SI-ID – 78902016).