Back to top

KONTAKT

Asist. Peter Grum

Tel: (01) 241 14 40

E-pošta: peter.grum@ff.uni-lj.si

 

Uradne ure:

Vsak delovni dan od 10.00 do 13.00.

 

Dosegljivost:

Vsak delovni dan med 9.00 in 14.00.

 

Lokacija: soba 534

 

Fonoteka je zbirka fonografskih posnetkov (gramofonske plošče, zgoščenke, video posnetki) glasbenih del in sodi v sklop knjižnične zbirke Oddelka za muzikologijo. Hrani zvočne posnetke klasične glasbe od starejših obdobij do sedanjosti, video posnetke glasbeno-scenskih del ter zvočne in video posnetke tradicijske glasbe in plesa. Posebno pozornost se namenja dediščini slovenske ljudske in umetniške glasbe. Zbirka notnih tiskov hrani natise del slovenskih in tujih skladateljev vseh obdobij. V zadnjih letih zbirko načrtno dopolnjujemo predvsem s partiturami klasikov povojnega obdobja in zadnjih desetletij.

Nastanek obeh zbirk je povezan z ustanovitvijo Oddelka za muzikologijo v letu 1961, ko je utemeljitelj muzikološke stroke na Slovenskem, prof. Dragotin Cvetko, ob pripravah na začetek pedagoške in raziskovalne muzikološke dejavnosti na Filozofski fakulteti želel ustvariti pogoje za delo na temelju primarnih muzikoloških virov – zapisane in zveneče glasbe.

Fonoteka in Zbirka notnih tiskov skupaj obsegata čez 13.000 enot neknjižnega gradiva. Zvočni in video posnetki so namenjeni čitalniški izposoji, zato je v muzikološki čitalnici urejen poseben avdio kotiček za poslušanje, opremljen z ustreznimi predvajalnimi napravami. Notno gradivo izposojamo na dom za 14 dni.