Back to top

KONTAKT

Andraž Magajna

Tel.: (01) 241 15 84

E-pošta: andraz.magajna@ff.uni-lj.si

 

Uradne ure:

Vsak delovni dan od 10.00 do 13.00.

 

Dosegljivost:

Vsak delovni dan med 7.00 in 14.30.

 

Lokacija: Zavetiška 5, soba 11

 

Zbirka razglednic Dokumentacije in Etnološkega informacijskega laboratorija Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo obsega preko 1000 enot. Približno petina razglednic datira v čas pred drugo svetovno vojno, najzgodnejši primerki pa segajo v same začetke prejšnjega stoletja. Razglednice pokrivajo predvsem področje Slovenije, deloma tudi Jugoslavije, Avstrije in Madžarske, v manjšini so razglednice z upodobitvami ostalih delov sveta.

Na razglednicah so najpogosteje upodobljena posamezna naselja (vasi, mesta, trgi, ulice ...), pomembne stavbe (mestne hiše, vojašnice, železniške postaje, predori, gradovi ...) in/ali geografske značilnosti (doline, slapove, jezera ...), prav tako je moč razbrati urbanistično ureditev krajev, pročelij in ostalih stavbarskih atributov, mestoma tudi nošo ljudi in prizore vsakdana. Na razglednicah so prav tako pogosto zabeležena imena krajev, ki so se skozi zgodovino spreminjala. Poleg navedenega so na razglednicah lahko upodobljene tudi gospodarske dejavnosti - trgovine, gostilne, mlini, žage, zdravilišča, kopališča, gostilne ...

Razglednice so lahko, poleg pomembne slikovne sporočilnosti, tudi specifične prenašalke kratkih besednih sporočil. Pri raziskovalnem delu razglednice lahko predstavljajo nepogrešljiv vir, uporabljajo jih predvsem arhitekti, urbanisti, zgodovinarji, etnologi in kulturni antropologi, umetnostni zgodovinarji ...

V Cobiss so vnešene vse razglednice slovenskih mest in krajev in del jugoslovanskih razglednic.