Back to top

Obvezni izbirni predmet SDPM – SLOVENŠČINA ZA UČITELJE

Prvo srečanje pri obveznem izbirnem predmetu SDPM Slovenščina za učitelje bo v četrtek, 3. marca 2018, ob 8.00 uri v predavalnici št. 2.

Na njem se bomo dogovorili o letošnjih študijskih temah in o poteku dela.

Lepo vas pozdravljam,

Jerca Vogel