Back to top

Projekt: Priprava vsebinske in strukturne zasnove ter vzorčne baze za novi grško-slovenski slovar

Julija se je na Centru za pedagoško izobraževanje (CPI) Filozofske fakultete pod vodstvom doc. dr. Mateja Hriberška in v sodelovanju z ZRC SAZU ter podjetjem AMEBIS iz Kamnika začel projekt z naslovom Priprava vsebinske in strukturne zasnove ter vzorčne baze za novi grško-slovenski slovar.

Projekt je del Študentskih inovativnih projektov za družbeno korist in je sofinanciran iz Evropskih socialnih skladov. Cilj projekta je pripraviti sistemsko in strukturno osnovo za novi grško-slovenski slovar. Izhodišče za delo bo Doklerjev »Grško-slovenski slovar«, ki je že od l. 1915 edini učni pripomoček za pouk stare grščine na vsej nivojih pouka na Slovenskem, pa tudi edino konkretnejše pomagalo za prevajalce iz stare grščine. Slovarsko gradivo bo prečiščeno, posodobljeno in prestrukturirano, pripravljena pa bo tudi vzorčna baza, v kateri bo nekaj sto poskusnih, na novo obdelanih slovarskih gesel. Pri projektu sodeluje enajst ljudi, od tega sedem študentov.

Doklerjev »Grško-slovenski slovar« je v Sloveniji doslej izšel dvakrat: prvič leta 1915, drugič pa v nespremenjenem ponatisu l. 1999. V vmesnem obdobju so ga večkrat ponatisnili v zamejstvu v Italiji za potrebe pouka na tamkajšnjih slovenskih gimnazijah, l. 2015 pa je kot »Šolski grško-slovenski slovar« izšel v povsem prenovljeni in posodobljeni obliki za potrebe zamejskih gimnazij.

 

Na fotografiji: Uvodni sestanek sodelujočih na projektu

Foto: Matej Hriberšek 

Slike: