Back to top

Konferenca Učeča se profesionalna skupnost

Izobraževalci bodočih strokovnih delavcev v izobraževanju in bodoči učitelji otrok in odraslih ter svetovalni delavci vabljeni k udeležbi na konferenci Učeča se profesionalna skupnost - UPS, ki bo potekala 3. oktobra v kongresnem centru na Brdu pri Kranju. 

Cilj konference UPS je:

— Predstaviti študijo evropskega omrežja Eurydice o karierah učiteljev v Evropi- Kariera učiteljev v Evropi: dostop, napredovanje in podpora

— Spodbuditi razpravo o različnih vidikih profesionalnega razvoja učiteljev. Identificirati močna področja sedanjega sistema začetnega in nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja in šibka področja, torej tista, ki so potrebna ponovnega premisleka, ocene in prenove.

— Odpreti razpravo o opredelitvi kompetenc učitelja v različnih obdobjih kariere. Ob tem izpostaviti dileme, ki se navezujejo na kontinuiteto med začetnim izobraževanjem in stalnim profesionalnim razvojem učiteljev v šolah.

 

Konferenca bo potekala v obliki plenarnih predavanj in tematskih delavnic.

Na delovnih skupinah konference bo potekala razprava v tematskih delavnicah, v katerih želimo zbrati stališča in izkušnje učiteljev na vseh ravneh izobraževanja, izobraževalcev učiteljev pa tudi bodočih učiteljev, torej študentov.

Konferenca se bo zaključila z okroglo mizo z delovnim naslovom Zakaj umetna inteligenca v prihodnosti (ne) bo nadomestila učitelja. V pogovoru bodo predvidoma sodelovali dr. Marko Grobelnik, digitalni glasnik Slovenije, dr. Katja Košir z Univerze v Mariboru in dr. Slavko Gaber s Pedagoške fakultete v Ljubljani.

 

Vabljeni k prijavi. Prijave sprejemajo do zapolnitve mest oziroma najpozneje do 15. septembra 2018.

Kotizacije za udeležbo ni!

 

Več

 

Datoteke: 
File ups.docx