Back to top

Razstava: En proces, štirje jeziki

Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije ob svoji 45. obletnici delovanja v sodelovanju z Mednarodnim združenjem konferenčnih tolmačev (AIIC) pripravlja slovensko različico razstave o tolmačenju na nürnberških procesih z naslovom En proces, štirje jeziki. Nürnberški procesi, ki so prelomnica v razvoju mednarodnega prava, so bili doslej osvetljeni in analizirani z različnih pravnih vidikov.

Zelo malo pa je znanega o tolmačih, ki so se takrat prvič spoprijeli s tedaj še nepreizkušeno tehniko simultanega tolmačenja in ki so na teh dolgotrajnih in zapletenih procesih omogočili večjezično komunikacijo med udeleženci. Razstava je posvečena prav njim – pionirjem konferenčnega tolmačenja, zaradi katerih je simultana tehnika tolmačenja postala vsakdanja praksa v vseh mednarodnih institucijah.

 

Potujoča razstava bo od 15. 10. do 5. 11. 2018 na ogled tudi v avli Filozofske fakultete. Otvoritev bo potekala v sredo, 17. oktobra 2018, ob 11.00 uri. Prisotne bo nagovoril dekan prof. dr. Roman Kuhar, predstojnica oddelka prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar, predsednica združenja ZKTS Nada Prodan in dr. Amalija Maček, koordinatorica MA Tolmačenje in mentorica študentk 3. letnika BA, ki so prevedle del besedil na razstavnih panojih. Po otvoritvi je možen voden ogled razstave pod vodstvom pravnice in tolmačke Želje Cilenšek Bončina.

Slike: