Back to top

Vabilo za sodelovanje v projektu Vključevanje Romov in migrantov v šole: Usposabljanja, odprte razprave in prostovoljne dejavnosti mladih (RoMigSc)

MFDPŠ Celje, kot nosilec projekta RoMigSc, vabi k sodelovanju študentke in študente v prostovoljskih aktivnostih projekta. Prostovoljske aktivnosti so povezane z delom in prakso na osnovnih in srednjih šolah ter drugih izobraževalnih zavodih, za prostovoljce pa so priložnost za učenje in družbeno aktivizacijo mladih.

Študenti bodo kot prostovoljci vključeni v manjše projekte in aktivnosti na šolah, predvidoma v obsegu 120-ih ur (te ure vključujejo neposredno delo prostovoljcev ter priprave na aktivnosti)  v obdobju med februarjem in julijem. 7. februarja 2019 bodo organizirali seminar za prostovoljce, del vsebin pa bo potekal v e-učilnici.

 

Izvedbo prostovoljskih aktivnosti (manjših šolskih projektov) načrtujejo na šolah v Ljubljani, Mariboru, Celju, Murski Soboti, Kopru ter Novem mestu. V okviru teh projektov bodo sodelovali: mentor s šole, skupina dveh do štirih prostovoljcev ter mentor z MFDPŠ. Aktivnosti na šolah bodo zlasti zajemale učenje slovenskega jezika, družabne aktivnosti, ki lahko pomembno prispevajo k vključevanju v družbo sovrstnikov in v okolje (tudi z vključevanjem staršev), učno pomoč učencem oz. dijakom ipd. vse z namenom podpore šolam pri delu z otroki Romi in migranti. Ob zaključku aktivnosti bodo študentje oddali poročilo o delu.

 

Z opravljanjem 120-ih ur prostovoljnega dela ter spremljajočimi učnimi dejavnostmi (udeležba na seminarju, delo v e-učilnici, oddaja poročila o delu) lahko prostovoljci opravijo izbirni predmet 1. stopnje Družbena odgovornost in prostovoljstvo (6 ECTS), akreditiran na MFDPŠ Celje.

 

Več informacij: dr. Valerij Dermol (valerij.dermol@mfdps.si), dr. Nada Trunk Širca (040 626 990; trunk.nada@gmail.com) in dr. Andrej Koren (andrej.koren@siol.com).

 

Plakat

Zloženka

Učni načrt