Back to top

Povabilo študentom: postani vzgojitelj-animator na letovanjih in zimovanjih

Na Zavodu za letovanje in rekreacijo otrok študentom nudijo možnost dela vzgojitelja animatorja na letovanjih in zimovanjih.

Prva informativna srečanja so že v februarju 2019. Osnovne informacije se nahajajo  v pdf priponki.

Povabilo je namenjeno vsem študentom naše fakultete, ki bi jih delo vzgojitelja-animatorja na letovanjih oz. zimovanjih zanimalo.

Novica je objavljena tudi na spletni strani: https://www.zavod-zlro.si/postani-vzgojitelj-na-letovanjih-2019/