Back to top

Seznam postopkov za ugotavljanje disciplinske odgovornosti študentov, ki jih je vodila UL FF

Seznam postopkov za ugotavljanje disciplinske odgovornosti študentov za štud. leto 2018/2019, ki jih je vodila Filozofska fakulteta UL, je objavljen tukaj.