Back to top

Znanstveni posvet Spol in spoštovanje: strategije kultiviranja razlik

Vabljeni na znanstveni posvet Spol in spoštovanje: strategije kultiviranja razlik, ki ga Slovenska akademija znanosti in umetnosti ter Filozofska fakulteta UL skupaj organizirata v Veliki dvorani SAZU v četrtek, 14. novembra 2019, ob 11. uri.

Gre za nadaljevanje okrogle mize Jezik in spol, ki sta jo lani oktobra skupaj pripravili Filozofska fakulteta in Komisija za slovenski jezik v javnosti pri SAZU. Že takrat se je izkazalo, da sta razgrnitev argumentov in dialog najboljša načina za premoščanje nesporazumov in pregretega polemičnega vzdušja ob vprašanju rabe ženskih jezikovnih oblik.

Izhajajoč iz dejstva, da slovenščina razpolaga z bogatejšimi jezikovnimi sredstvi za označevanje ženskega spola kot večina drugih jezikov, smo se odločili, da k posvetu povabimo znanstvenice in znanstvenike različnih pogledov ter da v medsebojno spoštljivi diskusiji prispevamo k razvijanju strategij kultiviranja razlik.

Dogodek bodo v imenu organizatorjev pozdravili akad. Peter Štih, podpredsednik SAZU, prof. dr. Roman Kuhar, dekan FF UL, in pesnik Boris A. Novak kot pobudnik posveta.

Seznam nastopajočih znanstvenic in znanstvenikov sledi zaporedju referatov: Maca Jogan, Marko Snoj, Saška Štumberger, Tatjana Marvin, Vesna Mikolič, Petra Stankovska, Irena Stramljič Breznik, Eva Bahovec, Tilen Štajnpihler Božič, Rajko Muršič, Monika Kalin Golob in Jasna Mikić, Boris Kern in Branislava Vičar, Renata Šribar, Matejka Grgič, Mojca Šorli, Tjaša Markežič in Blaž Šoba.      

Prisrčno vabljeni!

 

Vabilo in program

Knjižica povzetkov