Back to top

Razpis za volitve predsednika in podpredsednika Študentskega sveta Filozofske fakultete

Kandidacijski postopek za razpis za volitve predsednika in podpredsednika Študentskega sveta Filozofske fakultete UL poteka od 11. do 13. novembra 2019.

Razpis