Back to top

Prestavitev študijskega procesa v spletno okolje - odpoved predavanj v fizični obliki

V skladu z navodili strokovne skupine UL so od danes, 9. 3. 2020, od 12. ure naprej odpovedane vse oblike pedagoškega procesa na Filozofski fakulteti v fizični obliki. Nadomeščene bodo z delom preko e-učilnice ali drugih oblik dela na daljavo. Odpoved zaenkrat velja do petka, 13. 3. 2020, ko vam bomo najpozneje do 12. ure posredovali nadaljnja navodila. 

Izvajalce in izvajalke študijskega procesa prosimo, da v največji možni meri nadomestijo študijski proces bodisi z delom preko elektronske učilnice ali na drugačen način z delom na daljavo tako, da študentkam in študentom naložijo samostojno delo od doma.

Študentke in študenti, za katere se del študijskega procesa izvaja na drugih fakultetah, naj se držijo navodil teh fakultet. Enako velja za zaposlene na FF: Izvajalci in izvajalke, ki izvajajo del študijskega procesa na drugih institucijah, naj se držijo navodil teh institucij.

Prav tako so v tem tednu odpovedane vse govorilne ure in uradne ure strokovnih služb in knjižnic oziroma le-te potekajo po elektronski pošti ali telefonu, osebno pa po predhodnem dogovoru.

Seje organov fakultete, ki so po delovnem koledarju predvidene v tem tednu, se prestavijo na naslednji teden. O tem boste posebej obveščeni.

V skladu z navodili UL so od danes naprej odpovedani tudi vsi javni dogodki na UL FF (okrogle mize, srečanja, javna predavanja, konference, podelitve diplom ipd.). Prav tako vam odsvetujemo potovanja na ogrožena območja.

Zaenkrat vsi našteti ukrepi veljajo do vključno petka, 13. 3. 2020, razen če bi s strani strokovne komisije UL ali pristojnih državnih institucij prejeli drugačna navodila, o čemer vas bomo nemudoma obvestili po elektronski pošti in z objavo na spletnih straneh UL FF.

 

English version

Koordinacijska skupina UL FF

 

Obvestilo UL - ukrepi zaradi COVID-19