Back to top

Prva mednarodna konferenca slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika

Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (SDUTSJ) letos praznuje 20. obletnico svojega obstoja. V ta namen organizira prvo mednarodno konferenco, ki bo v Rimskih termah potekala od četrtka, 18. maja, do sobote, 20. maja 2017, pod naslovom Tuji jeziki stroke: Priložnosti in izzivi poučevanja in raziskovanja. Z njo želijo raziskovalcem in učiteljem tujih strokovnih jezikov na visokošolski, višješolski in tudi srednješolski ravni ponuditi priložnost za izmenjavo lastnih raznolikih raziskovalnih in pedagoških rezultatov, izkušenj ter mnenj.

Več kot 150 predavateljev in predavateljic iz 25 držav sveta bo udeležence konference in širšo javnost seznanilo z raziskavami in primeri dobre prakse na področju: raziskave žanrov, leksikografije in terminografije, medkulturnih študij, jezikovne politike, informacijsko-komunikacijske tehnologije, snovanja učnih načrtov, metodologije poučevanja, snovanja učnih gradiv, ocenjevanja in evalvacije ter učiteljeve vloge, nalog in kompetenc.

Več informacij o društvu najdete na uradni spletni strani. Celoten program konference je dostopen tukaj.