Back to top

Izpiti iz znanja slovenščine prejeli mednarodni znak kakovosti

Od septembra 2016 do junija 2017 je bila v okviru združenja ALTE opravljena zunanja evalvacija izpitov iz znanja slovenščine, ki jih izvajajo na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik. Po mnenju strokovne komisije izpiti iz znanja slovenščine na vseh treh ravneh izpolnjujejo vse pogoje za znak kakovosti

Znak kakovosti se podeljuje za obdobje 5 let.

 

Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik iskreno čestitamo. 

Slike: