Back to top

Programi profesionalnega usposabljanja

Programi profesionalnega usposabljanja so programi, ki omogočajo kontinuiran profesionalni razvoj strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, usposabljanje za izvajanje novih javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja in doseganje ciljev novih učnih načrtov oziroma katalogov znanja in izpitnih katalogov, nenehno posodabljanje disciplinarnega, strokovnega in profesionalnega znanja, seznanjanje z učinkovitimi vzgojno-izobraževalnimi praksami in uspešnimi pristopi za profesionalno obvladovanje vzgojno-izobraževalnega procesa ter povečanje njegove učinkovitosti.

Med programe profesionalnega usposabljanja po Pravilniku o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS 33/2017) sodijo:

  • programi profesionalnega usposabljanja,
  • tematske konference,
  • izredni programi,
  • projektni programi.

Katalog programov

Katalog programov (spletna različica)

 

Dodatne informacije so objavljene v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.

V primeru dodatnih vprašanj se lahko obrnite na Urško Gruden (urska.gruden@ff.uni-lj.si, 01 241 1048).