Back to top

Projekti

 

2017-2018

IKT v pedagoških študijskih programih (NIO9)

2017-2018

Digitalna UL NIO8)

2017

Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK)

 

Po kreativni poti do praktičnega znanja

2015

Po kreativni poti do praktičnega znanja

 

2014 

Po kreativni poti do praktičnega znanja 

 

2013 – 2015

Merjenje učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja za izboljšanje usposobljenosti izobraževalcev odraslih

 

2012 – 2015

Kakovost – Univerza v Ljubljani

 

2010-2014

Usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje kompetenčnega pristopa k poučevanju s spodbujanjem ključne kompetence učenja učenja na vseh nivojih vzgoje in izobraževanja

 

2010-2011

Poletna šola – usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja študentov (v gospodarstvu in negospodarstvu)

 

2009-2010

Izobraževanje mentorjev za praktično usposabljanje študentov
Implementacija bolonjskega procesa - Vzpostavitev mentorske mreže

 

2006-2007

Nettle - mreža pedagoškega izobraževanja visokošolskih učiteljev

 

2004- 2007

Bolonjski projekti
Partnerstvo fakultet in šol