Back to top

(English version below)

 

Mednarodna konferenca: Na vzhod! LGBTQ+ književnost v Vzhodni Evropi

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani in ŠKUC najavljata mednarodno konference o LGBTQ+ književnosti v Vzhodni Evropi, ki bo potekala 25. in 26. oktobra 2018 v Ljubljani.

Neštete kulturne in zgodovinske transformacije zmeraj in neizbežno sooblikujejo LGBTQ+ življenja, prav tako pa neizbrisno vplivajo na LGBTQ+ pisanje in branje. Danes se morda zdi, da je LGBTQ+ književnost že del večinskega toka in da je zaradi družbenega razvoja v zadnjem času postala zaželena potrošniška dobrina. Tudi vpliv LGBTQ+ teorije in prakse je splošno priznan in dodobra institucionaliziran. Vsaj na Zahodu.

Kako pa je na Vzhodu? Kako sta se LGBTQ+ literarna produkcija in literarna veda razvijali v Vzhodni Evropi? Ali domnevno liberalni Zahod in manj prijazni Vzhod ločuje nekakšna rožnata zavesa? Zakaj je Vzhodna Evropa (videti) manj sprejemajoča, kar zadeva seksualno in spolno nenormativnost? Ali je bilo vedno tako? In kako se to kaže v književnosti?

Kakšno je po več desetletjih razvoja LGBTQ+ literarne vede, ki sicer večinoma resda izhaja z Zahoda, stanje v Vzhodni Evropi?

Tema konference je LGBTQ+ književnost v Vzhodni Evropi.

 

Program konference

 

Več informacij o konferenci.


Call for papers - International conference: Go East! LGBTQ+ Literature in Eastern Europe

 

Organisers: Faculty of Arts, University of Ljubljana, and ŠKUC Ljubljana, Slovenia

Venue: Faculty of Arts, Ljubljana, Slovenia

Date: 25–26 October 2018

Abstract submission deadline: 31 March 2018

 

LGBTQ+ lives have always and unavoidably been shaped by the innumerable cultural and historical transformations which have also had an indelible influence on LGBTQ+ writing and reading. Today, due to the remarkable progress made in recent years, it may seem that LGBTQ+ literature has been safely mainstreamed and commodified. Moreover, the impressive work of LGBTQ+ theorists and writers has been widely recognised and institutionalised. At least in the West.

What about the East? How have LGBTQ+ literary production and scholarship developed in Eastern Europe? Has there been a pink curtain separating the supposedly liberal West from the less than welcoming East? Why is Eastern Europe (perceived as) less accepting of sexual and gender non-normativity? Has it always been like that? And how does that show in literature?

After decades of LGBTQ+ literary studies, mostly originating in the West, what is the state of affairs in Eastern Europe?

The conference will focus on LGBTQ+ literature from Eastern Europe, both contemporary and past.

 

Conference program

 

More information on the conference.

 


Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika 2018

Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani 20. 9.–21. 9. 2018

www.sdjt.si/jtdh-2018/

Slovensko društvo za jezikovne tehnologije (SDJT), Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani (CJVT) ter raziskovalni infrastrukturi CLARIN.SI in DARIAH-SI 20. in 21. 9. 2018 organizirajo konferenco “Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika”, ki se ponaša z več kot 20-letno tradicijo, tematsko širitev na digitalno humanistiko pa smo uvedli leta 2016.

 

Tematska področja konference

Na konferenco vabimo raziskovalce, ki delujejo v različnih disciplinah in metodoloških okvirih. Vabimo prispevke z naslednjih področij:

  • govorne in druge eno- in večjezične jezikovne tehnologije;
  • digitalno jezikoslovje: prevodoslovje, korpusno jezikoslovje, leksikologija in leksikografija, standardizacija;
  • digitalna humanistika in zgodovinopisje, etnologija, muzikologija, kulturna dediščina, umetnost ter arheologija;
  • digitalna humanistika v izobraževanju in digitalna publicistika.

Dobrodošli so prispevki, ki predstavljajo smernice, raziskave, dobre prakse, projekte in rezultate na teh področjih. V sklopu konference bodo tudi vabljena predavanja, študentska sekcija ter paneli o aktualnih temah, povezanih s konferenco.

Avtorje izbranih člankov bomo povabili, da svoje prispevke iz JTDH 2018 razširijo za posebno angleško številko revije Prispevki za novejšo zgodovino. Revija je indeksirana v informacijskem servisu Scopus. Vsak od izbranih prispevkov bo recenziran po običajnem recenzentskem postopku in ga bo potrebno pripraviti v skladu s smernicami, ki jih najdete v navodilih za avtorje.

Rok za oddajo prispevka ali razširjenega povzetka: 01. 04. 2018.

 

Več informacij