Back to top

 

Predstavitev

Center Filozofske fakultete za pedagoško izobraževanje je bil ustanovljen 1978. leta z namenom, da skrbi za pedagoško izobraževanje in izpopolnjevanje (bodočih) učiteljev, ga usklajuje in povezuje s prakso.

Osnovno vodilo je bilo ves čas razvijanje in uveljavljanje sodobnih - aktivnih oblik dela, ki izhajajo iz izkušenj in ki naj bi jih udeleženci prenesli v vsakdanjo učno prakso.

Poslanstvo Centra, kot organizacijske enote fakultete, je s strokovnim in raziskovalnim pristopom razvijati kakovostno, sodobno, raziskovalno podprto pedagoško izobraževanje učiteljev na vseh stopnjah vzgoje in izobraževanja ter razne oblike izpopolnjevanja za strokovno rast diplomantov na vseh študijskih področjih fakultete.

 
CPI deluje na področjih:

  • programov za izpopolnjevanje izobrazbe,
  • programov profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju,
  • izobraževanja s področja visokošolske didaktike,
  • izobraževanja s področja mentoriranja študentov na praksi,
  • koordinacije projektov EU,
  • koordinacije sistema tutorstva na Filozofski fakulteti,
  • izpitov iz znanja tujih jezikov,
  • mednarodnega sodelovanja, organizacije konferenc, poletnih šol in ekskurzij ter
  • založništva publikacij iz področji dejavnosti Centra.

Kontakti  Centra za pedagoško izobraževanje

Naslov

 

Center za pedagoško izobraževanje
Filozofska fakulteta
Aškerčeva cesta 2
1000 Ljubljana
Uradne ure
 
11.00 – 13.00 (ponedeljek - petek)
11.00 – 15.00 (sreda)
Soba 508 (5. nadstropje)
Predstojnica doc. dr. Meta Lah
Tajnica fakultete dr. Renata Kranjčec
Samostojna strokovna delavka Mihaela Hojker
T: 01 241 10 49
E: mihaela.hojker@ff.uni-lj.si

Samostojni strokovni delavec 

Luka Hrovat
T: 01 241 10 46
E: luka.hrovat@ff.uni-lj.si
Samostojna strokovna delavka Urška Gruden
T: 01 241 10 48
E: ursa.gruden@ff.uni-lj.si