Back to top

Založniški razpisi 

 

Za pregled aktualnih razpisov klikni tukaj

 

Znanstvena založba svoj letni založniški program oblikuje na podlagi dveh internih razpisov, in sicer:

  • razpis za učbenike (gre za učbeniška besedila, ki študentje kot obvezno študijsko gradivo uporabljajo pri študiju), 
  • razpis Znanstvenoraziskovalnega inštituta FF za objavo znanstvenoraziskovalnega dela (na razpis se lahko prijavijo raziskovalci Znanstvenoraziskovalnega inštituta FF). 

Možnost objave knjig ima tudi vsak posamezni oddelek FF oz. organizacijska enota FF, pri čemer mora zagotoviti vsa potrebna sredstva za izdajo publikacije.   

Tretja možnost za objavo monografij so zunanji založniški razpisi. Znanstvena založba redno spremlja objave vseh zunanjih založniških razpisov (npr. Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za kulturo, Mestna občina Ljubljana ...) in skupaj z zainteresiranimi avtorji prijavlja ustrezne založniške projekte.  Da bi bile možnosti za izdajo vaše knjige čim večje, na sledečih spletnih straneh izbiramo in objavljamo interne in zunanje založniške razpise. V primeru, da ste zainteresirani za prijavo na posamezni razpis, se prosim obrnite na e-naslov: znanstvena.zalozba@ff.uni-lj.si.