Back to top

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2018

 

Javna agencija za Raziskovalno dejavnost RS je objavila Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2018. Besedilo razpisa je objavljeno na sledeči povezavi: http://www.arrs.gov.si/sl/infra/tisk/razpisi/18/razp-monogr-18.asp

 

Predmet razpisa je sofinanciranje:

  • znanstvenih monografij slovenskih avtorjev ter kritičnih izdaj virov s spremno študijo in komentarjem;
  • prevodov znanstvenih monografij tujih avtorjev v slovenski jezik;
  • prevodov znanstvenih monografij slovenskih avtorjev v tuj jezik;
  • digitalnih izdaj monografij.

 

Zborniki s konferenc, kongresov in simpozijev ter ponatisi znanstvenih monografij žal še vedno ne morejo kandidirati na razpisu, prav tako ne moremo prijaviti objavo doktorskih disertacij in magistrskih nalog. Znanstvena monografija ali prevod, ki bo podprt s strani ARRS, mora brez izjeme izidi do 31. marca 2019.

 

ARRS bo posameznemu avtorju financirala samo eno samostojno monografijo. Avtor se lahko sicer kot soavtor prijavi še pri drugih prijavah.

 

Ob prijavi je treba oddati končno verzijo besedila monografije v elektronski obliki in prijavni obrazec. Ob prijavi je potrebno oddati tudi dve recenziji besedila, ki bosta objavljeni v tiskani različici knjige. Pogoj za recenzenta je habilitacija vsaj v predavateljski naziv docent oziroma ustrezen raziskovalni naziv, priporočljivo je, da imata recenzenta čim boljšo znanstveno odličnost (kakovost objav po merilih ARRS - ocena A1). Ker recenzent monografije ne sme biti v navzkrižju interesov z avtorjem znanstvene monografije in se hkrati ne sme prijavljati na razpis s svojo prijavo, vas prosimo, da na Znanstveni založbi predhodno preverite, če bo posamezen recenzent primeren za vašo prijavo.

 

Če načrtujete, da boste v letu 2018 izdali monografijo v okviru Znanstvene založbe Filozofske fakultete, vas prosimo, da to čim prej sporočite po elektronski pošti (znanstvena.zalozba@ff.uni-lj.si), telefonu (01 241 11 81), ali pa se osebno oglasite na Znanstveni založbi (soba 527). Skupaj bomo pregledali, kakšne so možnosti za pridobitev subvencije za vašo knjigo, hkrati pa vam bomo posredovali ustrezni prijavni obrazec, ki ga bomo na založbi delno že predhodno izpolnili in se dogovorili o ustreznih recenzentih. Zaradi poenotenja vlog vse prijavne vloge na objavljeni razpis ARRS pošiljamo izključno z naslova Znanstvene založbe FF.

 

Interni rok za oddajo prijave na Znanstveno založbo FF je 15. marec 2018.