Back to top

Predavanji prof. dr. E. Petruhine in prof. dr. O. Plotnikove o besedotvorju in slovensko-ruskih interferencah

V naslednjem tednu nas bosta v okviru bilaterarnega projekta “Kontrastivno in primerjalno preučevanje ruščine in slovenščine” (Oddelek za slavistiko Filozofske fakultete, Oddelek za slovansko filologijo Moskovske državne univerze MGU, Oddelek za ruski jezik Moskovske državne univerze MGU) obiskali vidni ruski jezikoslovki: prof. dr. Elena V. Petruhina (Oddelek za ruski jezik Filološke univerze MGU) in prof. dr. Olga S. Plotnikova (Oddelek za slovansko filologijo Filološke univerze MGU).​

Gostji bosta poleg udeležbe na enodnevnem seminarju »Glagolski vid v slovenščini in ruščini: kontrastivni in (zgodovinsko) primerjalni vidik« imeli naslednji predavanji:​

  • ​v sredo, 6. 12.,  ob 8. 50 (pred. 2 na Tobačni 5) bo prof. Petruhina predavala z naslovom »Актуальные процессы в русском словообразовании: соотношении своего и заимствованного (и некоторые славянские параллели)«.​

  • v sredo, 6. 12., ob 10. 30 (pred. 4. na FF) bo prof. O. S. Plotnikova predavala o temi »Опасные зоны межславянских интерференций (на материале русского и словенского языков)«. Prof. Olga S. Plotnikova je ena prvih predavateljev slovenščine na Oddelku za slovansko filologijo Filološke univerze MGU. Predstavila bo težave, s katerimi se srečujejo ruski študenti in govorci pri učenju slovenščine.​

Vabljeni.