Back to top

Spletni tečaj slovenskega jezika za začetnike / Slovene Learning Online

Slovene Learning Online (SLO) je prosto dostopni spletni tečaj slovenskega jezika za začetnike, ki so ga razvili na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani) v sodelovanju s podjetjem DigiEd. Tečaj je priložnost za vse, ki bi se radi samostojno naučili slovensko.

www.slonline.si

 

Slovene Learning Online (SLO) is a freely accessible online course for beginners. The course has been developed at the Centre for Slovene as a Second and Foreign Language (Faculty of Arts, University of Ljubljana) in cooperation with the company DigiEd. The course is for all those who would like to learn on their own basic words and phrases. 

www.slonline.si