Back to top

Štipendije Madžarske za 2018/19

Štipendije Madžarske za 2018/19:
- redni študij Rok prijave: 30. 1. 2018
- raziskovalni obiski Rok prijave: 30. 1. 2018
- krajši, semesterski študij Rok prijave: 28. 2. 201
- poletne šole Rok prijave: 6. marec 2018

Razpis ter vse informacije, kakor tudi elektronske prijave potekajo preko spletne strani
Tempus Public Foundation:

http://tka.hu/international-programmes/4133/information-for-applicants