Back to top

Dr. Mojca Ilc Klun - dobitnica prve nagrade Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu je v sredo, 18. 4. 2018, v Vili Podrožnik v Ljubljani, dr. Mojci Ilc Klun svečano podelil prvo nagrado za diplomska, magistrska  in doktorska dela na temo Slovenci v izseljenstvu. Dr. Mojca Ilc Klun je nagrado prejela za doktorsko disertacijo z naslovom "Slovensko izseljenstvo in diaspora v procesu geografskega izobraževanja", ki jo je opravljala pod mentorstvom izr. prof. dr. Tatjane Resnik Planinc.

Mojca Ilc Klun v doktorski disertaciji, ki obsega 337 strani in kateri so ločeno priložene tri dodatne priloge v sklopu didaktičnega kompleta »EMIgracije«, ugotavlja, da bi morale teme, povezane z migracijami in slovenskim izseljenstvom, postati pomembna učna vsebina tudi v slovenskih vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ne le z vidika sodobnih migracijskih tokov 21. stoletja, temveč tudi zaradi vpetosti slovenskega naroda v procese migracij, zlasti izseljevanj, tekom različnih zgodovinskih obdobij.

Nagrajenki iskreno čestitamo!