Back to top

Podelitev naslova doktorice znanosti Mojci Ilc Klun

V četrtek, 19. 4. 2018, je na Univerzi v Ljubljani potekala slavnostna promocija 12 doktoric in doktorjev znanosti. Za doktorico znanosti je bila promovirana tudi geografinja Mojca Ilc Klun, ki je svojo doktorsko delo z naslovom "Slovensko izseljenstvo in diaspora v procesu geografskega izobraževanja", opravljeno pod mentorstvom izr. prof. dr. Tatjane Resnik Planinc, uspešno zagovarjala septembra 2017.

Med najpomembnejšimi dosežki doktorske disertacije velja izpostaviti razvoj metodološkega pristopa za analizo kurikularnih dokumentov; razvoj metodološkega pristopa za analizo učbenikov z vidika celovitosti obravnave vsebin slovenskega izseljenstva in diaspore; prvi celovit pregled zastopanosti vsebin slovenskega izseljenstva in diaspore v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu; podane predloge za dopolnitev izbranih kurikularnih dokumentov za osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje z vidika vsebin slovenskega izseljenstva in diaspore; razvoj prilagojenega biografsko-narativnega metodološkega pristopa za osnovnošolske in srednješolske potrebe proučevanja življenjskih zgodb slovenske diaspore ter izdelavo dveh učil in didaktične igre za celovitejše poučevanje o slovenskem izseljenstvu in diaspori.

 

Novi doktorici znanosti iskreno čestitamo.