Back to top

Od izdelave strokovnih podlag do izdelave projekta za izvedbo

Vabilo na delavnico o izvedbenem prostorskem načrtovanju - 1. junij 2018 od 9.30 dalje v pred. 232

Delavnico bo kot prenos znanj, izkušenj in dobrih praks pri projektu Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020 Stanje in potenciali rabe vodnih virov na območju občine Vitanje s poudarkom na pitni vodi (H2O_Vitanje) vodila delovna mentorica Saša Piano (Atelje Piano, Atelje krajinske arhitekture, Saša Piano, s.p.)

Več informacij je v priloženem dokumentu

Vabljeni!

Simon Kušar, Oddelek za geografijo

simon.kusar@ff.uni-lj.si