Back to top

CEEPUS izmenjave v študijskem letu 2018-2019

Študenti Oddelka za geografijo, FF, UL se lahko tudi v študijskem letu 2018-2019 prijavite na enomesečne izmenjave v okviru CEEPUS mreže GEOREGNET. Glede na sprejet načrt mobilnosti se lahko prijavite na enomesečno izmenjavo v Novi Sad oz. Skopje. 

Rok za prijavo:

  • 15. junij 2018 (za izmenjave v zimskem semestru)
  • 30. oktober (za izmenjave v letnem semestru)

Prijava poteka preko spletne strani CEEPUS: https://www.ceepus.info/  (potrebna je registracija).

Dodatne informacije: dr. Boštjan Rogelj

Študenti Oddelka za geografijo, FF, UL se lahko tudi v študijskem letu 2018-2019 prijavite na enomesečne izmenjave v okviru CEEPUS mreže GEOREGNET. Glede na sprejet načrt mobilnosti se lahko prijavite na enomesečno izmenjavo v Novi Sad oz. Skopje. 

Rok za prijavo:

  • 15. junij 2018 (za izmenjave v zimskem semestru)
  • 30. oktober (za izmenjave v letnem semestru)

Prijava poteka preko spletne strani CEEPUS: https://www.ceepus.info/  (potrebna je registracija).

Dodatne informacije: dr. Boštjan Rogelj