Back to top

ZG: Zagovor doktorske disertacije (Guštin)

 

Kraj: Univerza v Ljubljani Filozofska Fakulteta
Lokacija: predavalnica 232

Ime in priimek: Špela Guštin

Oddelek: geografija

Datum: sreda, 29. 8. 2018

Ura in prostor: ob 10:00 v predavalnici 232 Filozofske fakultete v Ljubljani, Aškerčeva 2.

Naslov doktorske disertacije: Interaktivni prostorski scenariji spreminjanja rabe tal na podeželju občine Izola

Mentor: izr. prof. dr. Irma Potočnik Slavič

Somentor: izr. prof. dr. Marko Krevs