Back to top

Predstavitev zbornika v čast Bibi Teržan

V torek, 31. julija 2018, je v Narodnem muzeju Slovenije potekala predstavitev zbornika z naslovom Srečanja in vplivi v raziskovanju bronaste in železne dobe na Slovenskem, zbornik prispevkov v čast Bibi Teržan. Prispevke za zbornik, ki sta ga uredila Matija Črešnar in Manca Vinazza, je prispevalo 32 avtorjev v obliki 20 člankov. Poleg zbrane bibliografije zasl. prof. akad. dr. Bibe Teržan pa je na voljo tudi seznam mentorstev pri diplomskih, magistrskih in doktorskih nalogah.

K sodelovanju so bili vabljeni vsi študenti zasl. prof. akad. dr. Bibe Teržan.

Založila: Znanstvena založba Filozofske fakultete, finančno pa je knjigo podprla Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

 

PDF zbornika je dostopen tukaj, knjigo pa lahko kupite v Knjigarni FIilozofske fakultete. 

Slike: