Back to top

VPIS - 2. stopenjski študijski program Arheologija

Vse informacije v zvezi z vpisom v 2. stopenjski študijski program Arheologija so dostopne na: http://www.ff.uni-lj.si/studij/Magistrski_studij_2_stopnja/Razpis_za_vpis_vpis. Drugi prijavni rok se zaključi z 20. 9. 2018. Na razpis za vpis se lahko prijavite tudi, če do tega datuma še ne boste diplomirali. Zadnji rok, do katerega morate zagovarjati diplomsko delo, je petek, dne 28. 9. 2018.

 

Roki za prijavo na razpis:

- za prijavo v drugem prijavnem roku (na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po prvi prijavi) mora biti natisnjena prijava oddana najkasneje do 21. 9. 2018 (rok za prijavo: 20. 9. 2018);

- na programih, kjer bo v prvem roku prijavljenih več kandidatov kot je razpisanih mest, bo izbor kandidatov potekal po zaključenem izpitnem obdobju in sicer 18. 9. 2018; prijavljeni kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis do 17. 9. 2018.

 

Prijava poteka preko portala eVŠ.

Natančno sledite navodilom za registracijo in izpolnjevanje prijave.

 

Pomoč pri tehničnih težavah pri izpolnjevanju prijave za vpis:

Enotni kontaktni center državne uprave (EKC)
e-naslov: ekc@gov.si
tel.: 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki)
tel. za klice iz tujine: 00 386 1 478 85 90

 

Izpolnite prijavo natisnite in podpišite ter jo skupaj z vsemi potrebnimi prilogami pošljite na naš naslov (Filozofska fakulteta, Referat za magistrski študij (2. stopnja), Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana) do roka za prijavo.

Na razpis se lahko prijavite tudi, če do roka za prijavo še ne boste imeli opravljenih vseh obveznosti dodiplomskega študija. Le-te morajo biti opravljene najkasneje do zaključka vpisnega obdobja, ki traja do 30. 9. 2018.

Izjema so študijski programi, na katere se je prijavilo več kandidatov kot je razpisanih mest - za te programe bo izbor kandidatov potekal po zaključenem izpitnem obdobju in sicer 18. 9. 2018, prijavljeni kandidati pa morajo izpolnjevati pogoje za vpis do 17. 9. 2018.  

Prijavo lahko oddate na največ 3 študijske programe oz. 3 kombinacije dvodisciplinarnih/dvopredmetnih programov. Kolikor programov oz. kombinacij programov boste izbrali, toliko prijav morate natisniti in k vsaki priložiti ustrezna dokazila.  

 

K prijavi na razpis je potrebno priložiti:

1.  fotokopijo vseh pridobljenih diplomskih listin

  • kandidati, ki ne bodo diplomirali do 1. 9., jo priložijo naknadno (študij mora biti zaključen najkasneje do 30. 9. 2018 oz. do 17. 9. 2018 na programih z omejitvijo vpisa)
  • če diploma še ni bila izdana, kandidati priložijo kopijo začasnega potrdila o diplomiranju
  • če je diploma pridobljena v tujini, je prijava na razpis hkrat vloga za priznavanje tuje listine

2.  potrdilo o opravljenih izpitih z navedbo povprečne ocene in ocene diplomskega dela oz. fotokopijo priloge k diplomi (potrdila ni potrebno priložiti diplomantom Filozofske fakultete UL, ki imajo elektronski indeks)

3.  drugo (če to zahteva program; npr. potrdilo o znanju tujega jezika ipd.)

 

Prijava na razpis (magistrski študij - 2. stopnja) preko portala eVŠ / Application form (Master's programme)