Back to top

Mesec prostora na Oddelku za geografijo: Zelena infrastruktura v praksi (10. oktober 2018)

Vabilo na strokovno srečanje Zelena infrastruktura v praksi (Mesec prostora na Oddelku za geografijo), ki bo v sredo 10. oktobra od 9. ure dalje na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani

Spoštovani.

Leta 2014 se je Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani pridružil pobudi Ministrstva za okolje in prostor, da bi v okviru meseca prostora (oktober) obravnavali prostorske procese in izzive, s katerimi se sooča Slovenija. Do sedaj smo obravnavali razvojne izzive na podeželju in problematiko merjenja blaginje, geografske vidike Strategije prostorskega razvoja Slovenije, sodelovanje z lokalnimi skupnostmi ter praznovali 80-letnico profesorja Paka.

V ospredju letošnjega strokovnega srečanja je zelena infrastruktura.

V dopoldanskem delu bodo vabljeni predavatelji predstavili širši (evropski) kontekst razumevanja in implementacije zelene infrastrukture (dr. Lampič),, zeleno infrastrukturo na stiku Alp, Jadrana in panonskega območja (dr. Bricelj), zeleno infrastrukturo v okviru prenove Strategije prostorskega razvoja Slovenije (dr. Penko Seidl), posebno pozornost pa bomo posvetili tudi zeleni infrastrukturi v urbanem območju (dr. Poelling; dr. Kozina, dr. Tiran) oziroma na podeželju (študenti geografije z dr. Potočnik Slavič).

V popoldanskem delu bodo študenti na delavnici razmišljali o konceptu zelene infrastrukture v Brkinih.

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite: v sredo 10. oktobra 2018 od 9.30 do. 12.00 v predavalnici 233 na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (strokovno srečanje) oziroma od 14. do 16. ure v predavalnici 019 (delavnica za študente).

Več informacij ter povzetke dopoldanskih predavanj najdete v priponki tega sporočila oziroma na irma.potocnik@ff.uni-lj.si.

 

Z lepimi pozdravi,

organizatorji srečanja: učitelji in študenti smeri Regionalno planiranje in urbano-ruralne študije drugostopenjskega študijskega programa Geografija Filozofske fakultete v Ljubljani