Back to top

Zagovor diplomskega dela

V petek, dne 21. 9. 2018 ob 10.00 uri, bo imel LAN VIŠNAR zagovor diplomskega dela z naslovom »Rimski akvedukti med severovzhodno Italijo in Makedonijo. Pregled arheološke evidence in izbrani primeri vodovodne napeljave mest in naselij X. regije, Norika, Panonije, Dalmacije in Mezije«. Zagovor bo potekal v predavalnici 5 na Oddelku za arheologijo.