Back to top

Praktično usposabljanje pri Slovenski filantropiji

Slovenska filantropija omogoča študentom Oddelka za geografijo opravljanje obveznega praktičnega usposabljanjav okviru aktivnosti, ki jih izvajajo. 

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, je humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu od leta 1992. V okviru svojih programov že vrsto let delujejo na področju promocije prostovoljstva, spodbujajo ljudi k vključitvi v prostovoljstvo, vodijo usposabljanja prostovoljcev in mentorjev ter nudimo podporo prostovoljskim organizacijam.

 

Slovenska filantropija se že 25 let aktivno odziva na družbene probleme, spodbuja in razvija prostovoljstvo, deluje na področju migracij, pomaga ogroženim in je glasna zagovornica človekovih pravic.
Prostovoljstvo je odlična priložnost za pridobivanje novih izkušenj, znanj, veščin ter kompetenc, ki so pomembne pri opravljanju študijske prakse in kasneje pri pridobivanju zaposlitve, pa tudi za pridobivanje novih poznanstev. Predvsem pa je neprecenljiv občutek, da si nekomu polepšal/a dan.
Na Slovenski filantropiji vključujemo prostovoljce v različna prostovoljska dela v okviru naših programov:

  • Prostovoljski servis: pomoč na domu uporabnikov v obliki družabništva, podpore pri prihodu iz bolnišnice, pomoč pri varstvu otrok, ko zaradi različnih situacij starši ne zmorejo, učne pomoči in druge oblike pomoči – odvisno od specifične situacije posameznika oz. družine;
  • Migracije: pomoč migrantom različnih statusov - učna pomoč, pomoč pri učenju jezika, delavnice, pomoč pri urejanju življenjskih situacij (iskanje stanovanja, spremstvo k zdravniku ipd.), organiziranje prostočasnih in izobraževalnih delavnic (Dnevni center za migrante);
  • Viški hrane – obrok ljudem, ne smetem: deljenje presežkov hrane osebam v stiski.

Kot študent/ka se lahko vključiš v okviru prostovoljskega dela ali študijske prakse, v obeh primerih ti v naši organizaciji zagotovimo kvalitetno mentorsko podporo.

KAKO ZAČETI?