Back to top

Oddelek AŠ - Začetek akademskega leta 2018/19

Začetek akademskega leta 2018/19 na Oddelku za azijske študije 1. 10. 2018

Študenti in študentke prvih letnikov - bruci in brucke vseh programov na Oddelku za azijske študije (Sinologija, Japonologija, Kulture Vzhodne Azije - smer Koreanistika in smer Sinologija), dobrodošli na našem oddelku! Prvo informativno srečanje za vse 1. letnike na Oddelku za azijske študije bo v ponedeljek, 1. oktobra 2018 od 16:00 do 16:30 v predavalnici 18 v pritličju FF na Aškerčevi 2.

Predavanja in vaje za študente 1. letnika se začnejo 2. 10. Urniki so objavljeni tukaj: http://urnik.ff.uni-lj.si

Za študente in študentke 1. letnika dodiplomskega eno- in dvopredmetnega programa Japonologija se pouk začne z informativnim srečanjem v torek, 2. oktobra 2018 ob 9:40 v predavalnici 2-rimska (mimo recepcije po stopnicah gor, čez stekleni most, prva vrata desno). Tam bomo predstavili program, določili skupine pri vajah in odgovarjali na vprašanja. Pridite vsi!

Za študente in študentke 1. letnika dvopredmetnega programa Kulture Vzhodne Azije - smer Koreanistika se pouk začne z informativnim srečanjem v ponedeljek takoj po uvodnem srečanju z bruci, 1. oktobra 2018 ob 16:30 v predavalnici 2-Rim.

Za študente in študentke 1. letnika dodiplomskega enopredmetnega programa Sinologija in dvopredmetnega programa Kulture Vzhodne Azije - smer Sinologija se predavanja začnejo v torek, 2. oktobra 2018 ob 11.20 v predavalnici 01 (kletni prostori FF poleg dvigala). 

Predavanja za študente ostalih letnikov na dodiplomskem študiju in magistrskem študiju (1. In 2. letnik) se začnejo po urniku v ponedeljek 1. oktobra, razen če je drugače objavljeno na oglasnih deskah posameznih programov (Japonologija; Koreanistika; Sinologija) in predmetov.