Back to top

SO: Študenti s stausom pavzerja (2.letnik, I. stopnja)

Spoštovani!

Prosim, da se tajništvu Oddelka za geografijo preko maila javijo študenti s statusom pavzerja 2. letnika I. stopnje študija (ENO in DVO), ki želijo nadaljevati študij in želijo, da se jim uredi indeks glede na veljavni predmetnik v študijskem letu 2018/19.

Lep pozdrav,

Jerica M. Pestotnik