Back to top

Avdicija - Filozofska filharmonija, Študentski pevski zbor FF, Oktet FF

 

 

Filozofska filharmonija, simfonični orkester Filozofske fakultete, in Študentski pevski zbor FF ter Oktet FF vabita študente in zaposlene na Filozofski fakulteti, da se nam pridružijo v skupnem muziciranju pod vodstvom izr. prof. dr. Gregorja Pompeta (orkester) in dr. Tjaše Ribizel (zbor).

 

AVDICIJI bosta

•    za orkester v ponedeljek, 8. oktobra 2018, ob 18.00 v učilnici 535B (Oddelek za muzikologijo). S seboj prinesite inštrumente!

•    za zbor in oktet v četrtek, 4. oktobra 2018, ob 18.00 v knjižnici Oddelka za muzikologijo.

 

Igranje v orkestru oz. petje v zboru ter oktetu poteka v okviru predmeta Glasbene prakse, ki je na voljo tudi kot zunanji izbirni predmet. Predmet poteka celo študijsko leto in prinese 6 kreditnih točk.

 

Prosimo, da se prijavite na e-mail: orkester.muz@gmail.com (za orkester) in tjaša.ribizel@gmail.com (zbor/oktet)

Več informacij o orkestru: Facebook stran Filozofska filharmonija in Študentki pevski zbor in Oktet Filozofske fakultete