Back to top

Klasična arheologija in AR1 Arheologija mlajših obdobij 2 - sprememba semestra izvajanja

V š. l. 2018/19 bo pedagoški proces pri vseh predmetih klasične arheologije (velja za obe stopnji) izjemoma potekal v letnem semestru.

Pedagoški proces pri predmetu AR1 Arheologija mlajših obdobij 2, pa bo izjemoma potekal v zimskem namesto v letnem semestru.